Telemedycyna nazywana jest również medycyną na odległość - umożliwia udzielanie świadczeń medycznych (e-świadczeń) bez względu na bariery geograficzne. Jest to dziedzina nauki wykorzystująca elementy medycyny, informatyki i telekomunikacji. Telemedycyna zwiększa dostępność usług medycznych oraz pozwala skrócić czas oczekiwania na kontakt z lekarzem. Jedną z wielu jej zalet jest między innymi polepszenie opieki zdrowotnej na odizolowanych lub odległych terenach, a także zredukowanie konieczności dojazdów pacjentów do stacjonarnych placówek medycznych.

W chwili obecnej jest to praktycznie jedyny sposób uzyskania przez pacjenta specjalistycznej konsultacji lekarskiej bez ryzyka narażenia go na zakażenie groźną chorobą zakaźną.

Nowelizacja Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 408 ze zm.) wprowadziła zmianę umożliwiającą lekarzowi udzielanie świadczeń medycznych nie tylko w tradycyjny sposób podczas osobistej wizyty pacjenta w placówce medycznej, ale również za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Jeśli jednak lekarz przeprowadzający badanie w ramach tzw. e-wizyty uzna, że pacjent wymaga pomocy specjalisty w placówce stacjonarnej, poinformuje o tym pacjenta i w razie potrzeby wystawi odpowiednie skierowanie.

Za pośrednictwem systemów telekomunikacji i technologii informatycznych w ramach telemedycyny możliwe jest w szczególności: udzielanie porad, konsultacji i zaleceń lekarskich, interpretacja wyników badań laboratoryjnych i diagnostycznych, wystawianie e-recept, e-skierowań i e-zwolnień lekarskich (e-ZLA).