E-skierowanie stanowi cyfrową wersję dotychczasowego papierowego skierowania na badania specjalistyczne, laboratoryjne i obrazowe. E-skierowanie umożliwia pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie i diagnostykę – od jego wystawienia do realizacji.

Od dnia 8 stycznia 2021 r. wszystkie skierowania lekarskie będą wystawiane w postaci elektronicznej.„doktor-24” już teraz jest taka możliwość - w związku z powyższym możesz uzyskać e-skierowanie na następujące świadczenia:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych - do wszystkich lekarzy specjalistów przyjmujących w poradniach,
 • leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej finansowane
  ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne,
 • badania rezonansu magnetycznego, badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych.

W ramach specjalistycznej konsultacji lekarskiej możesz uzyskać e-skierowanie do konkretnego specjalisty, na badania laboratoryjne oraz na szereg badań obrazowych, a w razie potrzeby do szpitala. W szczególności e-skierowanie możesz otrzymać na:

 • RTG (zdjęcia radiologiczne) - m.in. zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej, zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej, zdjęcie czaszki, zdjęcie zatok, zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej etc.,
 • tomografię komputerową (TK),
 • rezonans magnetyczny (MR),
 • angiografię,
 • stomatologiczne badanie obrazowe – pantomogram, zdjęcie cefalometryczne,
 • wszelkie badania usg, w tym „usg genetyczne”,
 • wszelkie testy prenatalne,
 • i wiele innych.

Po wystawieniu przez lekarza specjalistę e-skierowania otrzymasz na podany adres e-mailowy wydruk informacyjny z danymi niezbędnymi do rejestracji na wizytę oraz czterocyfrowy kod dostępowy na sms.

Pacjent z wydrukiem informacyjnym może zapisać się do specjalisty zarówno w placówce obsługującej już e-skierowania, jak i w każdej placówce nie obsługującej jeszcze e-skierowań.