E-WIZYTA LEKARSKA ZOSTANIE ZREALiZOWANA niezwłocznie po DOKONANIu PŁATNOŚCI